logo

Ondersteuning voor wie?

lien

In praktijk JeBesteBest bied ik, Lien Daams, ondersteuning aan mensen.
Individuele ondersteuning in de meest brede zin  voor kinderen van de basisschool, voor jongeren en voor volwassenen.
Ondersteuning als je niet lekker in je vel zit.

Ondersteuning ook als je wereld "op z’n kop staat" na een traumatische ervaring zoals seksueel misbruik of huiselijk geweld.
Samen met jou kijk ik wat (en wie) je nodig hebt om van "overleven naar Leven" te komen.
Daarbij maakt het niet uit hoelang geleden het misbruik of geweld heeft plaatsgevonden.
Daarnaast geef ik ook voorlichtingen en trainingen op locatie of in de praktijk.


JeBesteBest heeft veel ervaring opgedaan in het werken met kinderen en volwassenen die te maken hebben of hebben gehad met seksueel geweld / seksueel misbruik. Ook wanneer u als ouder deze ervaringen heeft opgedaan in uw kindertijd kan dit gevolgen hebben in hoe u uw kinderen benadert. Ook als uw kind deze ervaringen heeft opgedaan kan dit bij u een veelheid aan emoties geven. Ik ondersteun dan zodat het kind de regie over zichzelf weer terug kan nemen, kind kan zijn en u de ouderrol weer ten volle kunt pakken. Daarnaast werk ik dus als inhoudsdeskundige en ervaringsdeskundige met mensen (oud en jong) die te maken hebben gehad met seksueel misbruik. Daarvoor kunt u ook contact met mij opnemen. Via het emailadres of de telefoonnummers heeft u direct contact met mij.


Tot slot: JeBesteBest biedt ook ondersteuning aan (beginnende) leerkrachten. Ondersteuning voor de leerkracht zelf en voor de leerkracht in relatie met een klas of individuele leerling. Daarbij worden de mogelijkheden van de leerkracht en de mogelijkheden van de leerling samengebracht zodat het optimale klimaat ontstaat om te kunnen werken en om te kunnen ontwikkelen.

JeBesteBest geeft ondersteuning in de vorm van trainingen aan individuen en groepen op diverse locaties. De inhoud van deze trainingen vindt u elders op deze site.