logo

Vergoedingen

lien

Extra informatie over de Zorgverzekering

Coaching, counseling (ook voor jongeren en volwassenen)  Kindercoaching, Kinder- en Jeugdtherapie en Remedial Teaching wordt soms (deels) vergoed uit uw aanvullende ziektekostenverzekering, afhankelijk van het door u gekozen pakket. Er wordt door JeBesteBest met een aantal gemeenten gesproken over vergoedingen vanuit deze gemeenten. De uitkomst van deze gesprekken is van invloed op de vergoeding die u moet betalen voor een consult bij JeBesteBest. Informeer gerust naar de stand van zaken wat betreft de gemeente waar u woont.

JeBesteBest is lid van de volgende beroepsverenigingen: de ABvC, de LBRT en de LBBO