logo

Tarieven voor ouders.

lien

Tarieven 2014
De tarieven voor Volwassen Coaching en Therapie zijn €67,00 inclusief 21% BTW. Informeer gerust vrijblijvend naar de goedkope pakketten.
De tarieven voor Kindercoaching en Kinder- en Jeugdtherapie zijn inclusief  voorbereiding, uitwerking van de gesprekken en 21% BTW.
De tarieven voor Remedial Teaching en trainingen zijn vrij van BTW.

Voor ouders:
Een vrijblijvend informatief gesprek (30 min) blijft  gratis.
Intakegesprek                    € 67,00  
Sessie met kind                 € 67,00  
Oudergesprek                    € 67,00  
Schoolgesprek                   € 67,00  
Remedial teaching             € 49,00  

De tarieven voor huiswerkbegeleiding:

€27,50   Een uur huiswerkbegeleiding voor 1 persoon.
€22,50   Een uur huiswerkbegeleiding in een groepje van 2.
€17,00   Een uur huiswerkbegeleiding in een groepje van 3.
€12,50   Een uur huiswerkbegeleiding in een groepje met maximaal 4 kinderen.

Wanneer er overleg of begeleiding plaats vindt elders dan in de praktijk kan een meerprijs gelden. Hierover worden vooraf afspraken met u gemaakt.

Het intakegesprek duurt maximaal 1, 5 uur. Alle sessies en oudergesprekken duren 60 minuten. Een gemaakte afspraak kan tot 24 uur van tevoren kosteloos gewijzigd worden.
Betalingen van consulten geschieden contant waarbij een nota wordt overhandigd of bij betaling op factuur. Eenmaal per maand worden de werkelijk gevolgde RT- en contact uren in rekening gebracht. De factuur dient binnen 14 dagen na ontvangst voldaan te worden.

De eerste 5 coaching of therapiesessies kunnen ook als pakket gekocht worden voor € 287 euro
Betaling moet in dat geval plaats hebben gevonden voor de tweede sessie.

JeBesteBest trainingen:
Voor trainingen in groepen gelden andere tijden en tarieven dan het uurtarief. Ik informeer u hier graag over.