logo

Seksueel misbruik signaleren en voorkomen

kinderen opvoeden

Trainingen in het signaleren van kindermishandeling en seksueel misbruik.
Deze trainingen zijn gericht op het bespreekbaar maken van gezond seksueel gedrag van kinderen.
Na deze bijeenkomsten heeft u handvatten om met uw vermoedens van kindermishandeling en seksueel misbruik te handelen. Via de link: Signaleren kunt u hier meer over lezen.


Bespreken seksueel gedrag taboe doorbreken om te signaleren en te voorkomen:
Met de meldcode in de hand signaleren van kindermishandeling en seksueel geweld tegen kinderen.
Dat vraagt bespreken van seksualiteit binnen de school. Dat vraagt communicatie met collega’s ook over eigen seksualiteit. Waarom is het niet passend als de ene leerkracht een kind een aai over de bol geeft en waarom vind je dat prima als je dat een andere collega ziet doen? Wat is gezond seksueel gedrag van kinderen? Wat vinden jullie als team acceptabel en niet acceptabel? Weten jullie dat van elkaar? Er over denken en erover spreken met collega’s zijn de eerste stappen om helder te krijgen hoe je daar zelf als professional en als team mee om wilt gaan. Dan wordt ook duidelijk hoe er over gezond en ongezond seksueel gedrag gedacht wordt. Leren benoemen, kennen en erkennen van eigen grenzen en die van je collega’s vormt de kern van deze training. Doel:  Kindermishandeling goed (en veilig ook voor jouw achterban) kunnen signaleren. Ieder kind wat uit een situatie van (seksueel) geweld wordt gehaald is het waard.