logo

Opleidingen

lien

De volgende opleidingen zijn met het behalen van diploma’s afgerond:

 1986 • Pedagogische Academie Basisonderwijs
 2004 • Post HBO Opleiding Remedial Teaching
 2007 • Post HBO Opleiding Masterclass Remedial Teaching
 2008 • Post HBO Opleiding Kinder- en jeugdcoach
 2012 • Post HBO Opleiding Kinder- en Jeugdtherapeut
2015  • Opleiding tot therapeut met specialisatie seksueel misbruik bij Tebeyo in Den Haag

In de opleidingen en de diverse bij- en nascholingen die ik volg en gevolgd heb staat het systeemgerichte handelingsgerichte en oplossingsgerichte werken centraal. Dit is een positieve veranderingsbenadering die aansluit bij de sterkte eigenschappen en positieve kracht van de kinderen en opvoeders. De focus ligt op het realiseren van het gewenste succes. Wat kan er anders of beter als het probleem er niet meer is? Wanneer doet het probleem zich minder heftig of niet voor? Uitzonderingen op het probleem vormen in het oplossingsgerichte werken de sleutel tot verandering. Zij leveren het bewijs dat binnen ieder mens oplossingen voor het probleem voor handen zijn. Het mooie daarbij is, dat slechts een kleine stap in de goede richting voldoende is om een proces van grote verandering in gang te zetten.

Een citaat van T. van Aarde geeft het beste mijn werkwijze weer:

“Jij weet de weg en ik doe het licht aan.”