logo

Sessies

lien

Wat gebeurt er in de sessies?
Afhankelijk van het kind worden methodes gekozen die het beste bij het kind passen en het kind als individu ondersteunen. Hierdoor zal het kind altijd centraal blijven staan. In de praktijk betekent dit dat verschillende kinderen met één en dezelfde klacht of diagnose heel diverse behandelingstechnieken kunnen vragen.

De sessies met kinderen:
Tijdens de sessies kiest het kind zelf de activiteiten die het aanspreekt. "Praten mag, maar hoeft niet." We werken met sprookjes en verhalen, schilderen, tekenen, knutselen, kleien, toneelspel, knuffelbeesten, poppen ,auto’s, interactieve spellen enzovoort.
De sessies zijn geschikt voor kinderen van 4 tot 18 jaar.

Goed om te weten:
Het is ook mogelijk om een gesprek/sessie te plannen met de school van het kind. In sommige gevallen is het belangrijk dat de leerkracht(en) op de hoogte zijn van de ontwikkeling van het kind. Als u als ouder/verzorger het moeilijk vindt om zorgen over uw kind bespreekbaar te maken dan kan Praktijk JeBesteBest ,eventueel ook samen met u, dit gesprek aangaan. De noodzaak van een schoolgesprek is afhankelijk van de hulpvraag van het kind.

Fijn om te weten:
Het is ook mogelijk voor een school om mij in te zetten tijdens schooluren. Vaak signaleren leerkrachten problemen bij kinderen en besluiten dan samen, en in overleg met de ouder(s)/verzorger(s), om de hulp van JeBesteBest in te roepen. Scholen hebben vaak een fonds tot hen beschikking waarmee ze dergelijke hulp kunnen inschakelen.
Voor de Remedial Teaching:
Onderzoek / individueel werkplan
Op school heb ik regelmatig te maken met kinderen die niet lekker in hun vel zitten. Of met ouders die zich zorgen maken over hun kind en de stap naar een psycholoog toch nét te groot vinden. Ook spreek ik soms ouders die, met een onderzoeksverslag in de hand, niet weten bij wie of waar ze terecht kunnen. Als er op school nog geen onderzoek is uitgevoerd, wordt uw kind getoetst. Aan de hand van de resultaten wordt bepaald waarmee de begeleiding zal beginnen en wat de beste aanpak is. Er wordt een plan opgesteld, waarin de problematiek wordt beschreven, hoe eraan gewerkt gaat worden en wanneer de evaluatie plaatsvindt


Begeleiding
De begeleiding vindt plaats in wekelijkse behandelingen van drie kwartier. De begeleiding wordt zoveel mogelijk afgestemd met de school van uw kind, zodat er bij uw kind geen verwarring ontstaat over de manier van werken (tijdens de begeleiding en op school). Ook heeft de remedial teaching op deze manier meer effect.

Eindverslag
 Aan het eind van de begeleiding wordt in een eindverslag aangegeven wat er is gebeurd en wat de resultaten zijn.

" Je bent al jouw Beste Best weet je dat al? ”